Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου με εγκεκριμένες γυψοσανίδες και ελαιοχρωματισμοί στο νέο κατάστημα του ΟΠΑΠ στον Πειραιάmicrocement.jpg