Ξενοδοχείο PULMAN MONTPARNASE 
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ. Η ΞΥΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΖΑΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
METAL BED FRAME. THE WOODEN PART WAS IMPLEMENTED BY A COLLABORATING FACTORY. BATHROOM FROM INSIDE.jpgBATHROOM table .jpgBATHROOM FROM THE  INSIDE.jpgMOSAIC CLOSE VIEW.jpgINOX HANGER 2 VIEW.jpgSUITCASE TABLE SITE.jpgINOX HANGER - OPEN WARDROBE 3.JPG