Φρεάτιο  - Βάση ή Δαχτυλίδι. Διάμετρος 1200mm, Πάχος τοιχώματος 150mm, Ύψος 500mm. Μπορεί να γίνει και με πάτο για στεγανό προϊόν.