Οπλισμένο φρεάτιο Κώνος Φ1200/1000

20170421_141335.jpg001.jpgCE   001.jpg